Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
hopelessplace
1197 f60e 390
Reposted fromyuriko yuriko viahuxfc huxfc
hopelessplace
5470 9d2b 390
hopelessplace
Szukałam dość dobitnego i wyrazistego słowa, mieszczącego się w ramach kultury osobistej, prostego a zarazem wyrafinowanego, takiego, które dokładnie określi mój stan psychiczny krótko i zwięźle. Będzie oczywiście zrozumiałe a także wymowne. Tak, ku mojemu zdumieniu znalazłam to słowo.

ROZPIERDOL.
Reposted fromcolorblind colorblind viasofasong sofasong
hopelessplace
mam gdzieś, te wszystkie plastikowe uczucia, sztuczne uśmiechy. udawanie szczęścia, tylko po to, aby oszukać własną podświadomość. imitacja radości, nigdy nie wyjedzie naturalnie..
Reposted bytryy tryy
hopelessplace
3094 da2f 390
Reposted bydroppingsnowflakesaintistdanionicolaskimjaerk
hopelessplace
XXI w.- w wieku 14 lat zostajesz nałogową palaczką, zbyt częste melanże i odloty psują ci psychikę, na imprezach kiedy przez twoją krew przepływają promile zdradzasz swojego chłopaka na prawo i lewo , po czym jedynym twoim wytłumaczeniem jest - 'kochanie ale byłam pijana' . Kiedy po kilku takich razach chłopak już Ci nie wybacza , jesteś tak wkurzona , iż robisz wszystko by zniszczyć mu życie. Temat miłości zakończyliśmy, albowiem są też uczciwe przypadki związków. Przyjaźń - XXI wiem i to słowo traci na swojej wartości . Dziś, w przyjaźni chodzi jedynie o to by mieć z kim obgadać ludzi, kogo opalić i może kiedy już chłopak nas zostawi - wypłakać się. Nie ma zaufania i szczerości. Rodzina - większość nastolatków widuje ją rano kiedy wstaje i późnym wieczorem gdy wraca do domu. W sumie to widzi ją na oczy może jedyne 5h. XXI - hojność , egoizm i zero szacunku.
Reposted bywilczamaraskowaaltopaltosilbermene
hopelessplace
2744 7898 390
Reposted byzamaszyscie zamaszyscie
hopelessplace
hopelessplace
2523 59f2 390
Reposted fromkansei kansei vialugola lugola
hopelessplace
hopelessplace
8880 e3a4 390
Reposted fromtola tola viayouthless youthless
hopelessplace
hopelessplace
hopelessplace
5218 076c 390
Reposted fromlugola lugola viasofasong sofasong
hopelessplace
8443 58d5 390
hopelessplace
chciałabym ci napisać, że wyjeżdżam i już mnie nigdy nie zobaczysz, że jestem śmiertelnie chora i zostało mi kilka dni życia, że potrącił mnie samochód i trafiłam do szpitala albo, że krztuszę się powietrzem, bo Ciebie przy mnie nie ma, coś, cokolwiek, żebyś tylko się przejął, żebyś się, kurwa, zainteresował.
Reposted fromlittlemermaid littlemermaid viaretaliate retaliate
hopelessplace
często się zdarza, że dopiero przyszłość pokazuje nam, ile coś było warte.
— haruki murakami
Reposted frommephalgnus mephalgnus viashineon shineon
hopelessplace
Powodujesz uśmiech na twarzy, światełka w oczach i ciepło w sercu.
hopelessplace
8581 4736 390
Reposted fromnamesarestupid namesarestupid viaPjbbbv Pjbbbv
hopelessplace
w każdej kobiecie jest kurwy 2/3.
— 23.29 sms od E.
Reposted fromgabrielle gabrielle vialittlemermaid littlemermaid
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl